Opieka koordynowana – refundacja projektu unijnego

Przyjazna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt „Doposażenie przychodni Przyjazna w Bydgoszczy w sprzęt medyczny w ramach wdrażania opieki koordynowanej”. Całkowita wartość Projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 89 272,70 zł., a nasza placówka otrzymała refundację w kwocie 44 636,35 zł. Przedmiotem projektu jest doposażenie Przychodni w sprzęt medyczny. Będzie on wykorzystywany…

Szczegóły

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia („e-usługi POZ”)

W związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich, zapraszamy Wykonawców do złożenia ofert w odpowiedzi na zapytania ofertowe, znajdujące się w załącznikach. Oferty należy składać na załączonym formularzu do dnia 07.07.2023 r. do godz. 12:00 wyłącznie pocztą elektroniczną na adres:…

Szczegóły

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia („e-usługi POZ”)

PRZYJAZNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała grant w wysokości 159 000,00 zł w związku z projektem pt. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia („e-usługi POZ”)”. Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.e-inwestycje.mz.gov.pl.

Szczegóły

Projekt Dostępność Plus dla Zdrowia

PRZYJAZNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 626 611,47 zł. na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła skorzystac z nowej windy, nowej strony internetowej, z pomieszczeń…

Szczegóły

Bezpłatne zajęcia edukacji dla kobiet w ciąży

Zapraszamy Kobiety po 21 tygodniu ciąży do uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach edukacji przedporodowej. Szanowne Panie! Zajęcia odbywają się w każdą środę w godzinach 10.00 – 11.30 w Przychodni Przyjazna i składają się z 5 spotkań. Szczegółowych informacji udziela wykwalifikowana i doświadczona położna Małgorzata Balińska. Kontakt telefoniczny pod numerem tel. 784 620 734, w dni powszednie,…

Szczegóły