Nasze motto:

ZESPÓŁ FACHOWCÓW PRZYCHODNI PRZYJAZNA PRZYJACIELEM I DORADCĄ W ZDROWIU I W CHOROBIE

NZOZ Przychodnia Przyjazna

NZOZ Przychodnia Przyjazna jest firmą powołaną uchwałą wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Przyjazna sp. z o. o. dnia 5 czerwca 2003 roku, zarejestrowaną w rejestrze Zakładów Opieki Zdrowotnej pod nr 04-00730.

Przychodnia rozpoczęła działalność 1 września 2003 roku kontynuując działalność Przychodni Rejonowej „Przyjazna”, która uległa likwidacji w wyniku uchwały Rady Miasta Bydgoszczy, nr VIII/151/03 z dnia 23.IV.2003 roku. W obecnej siedzibie firma działa od 01.09.1998 roku.

Przychodnia sprawuje podstawową opiekę dla ok. 11,5 tyś. pacjentów. Jest to ogromne zobowiązanie do istnienia w naszym mieście, do stałego podnoszenia jakości naszych usług. Dlatego firma żywo reaguje na zmieniające się technologicznie i mentalnie otoczenie, stara się utrzymać wysoki poziom oferowanych usług, jak również widzi zapotrzebowanie na usługi przez siebie oferowane. W wyżej wymienionych przesłankach firma upatruje możliwość rozwoju, która pozwoli zaspokoić oczekiwania finansowe udziałowców przy jednoczesnej świadomości wykonywania działań dla dobra ogółu.

Przychodnia Przyjazna jest placówką prywatną ochrony zdrowia, udzielającą świadczeń medycznych w ramach kontraktów z narodowym Funduszem Zdrowia.
Udzielamy świadczeń w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Rehabilitacji Leczniczej oraz zajmujemy się Profilaktycznymi Programami Zdrowotnymi.
Ponadto stanowimy bazę dydaktyczną dla studentów i rezydentów medycyny.

Adres przychodni

PRZYCHODNIA PRZYJAZNA Sp. z o. o.
ul. Przyjazna 13, 85-858 Bydgoszcz

Godziny otwarcia

Przyjęcia pacjentów i opieka pielęgniarska od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.

Rejestracja pacjentów

Rejestracja odbywa się w godz. 7:45 – 18:00 (telefonicznie lub osobiście) na umówioną godzinę.