Pacjentom przysługują wizyty domowe w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia i niemożności uzyskania porady w miejscu udzielania świadczeń przez lekarza.

Wizyty domowe nie obejmują sytuacji, w których następuje stan bezpośredniego zagrożenia życia np.:

– silnego bólu w klatce piersiowej,

– nagłej duszności,

– nagłych zaburzeń świadomości,

– utraty przytomności,

– upadków z wysokości,

– złamań,

– wypadków komunikacyjnych,

– porażenia prądem elektrycznym,

– porodu,

– dolegliwości związanych z ciążą.

W powyższych sytuacjach pomoc powinna zostać udzielona przez system ratownictwa medycznego.

W przypadku nagłych zachorowań, gdy wymaga tego stan pacjenta, wizyta domowa powinna być zrealizowana w dniu zgłoszenia.

W przypadku pacjentów z chorobami przewlekłymi wizyta domowa może być realizowana w terminie ustalonym z pacjentem.

Na wizytę domową pacjent może być zarejestrowany osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.

Wizyty domowe są udzielane pacjentom zgodnie z harmonogramem pracy Przychodni.

Decyzję o zasadności wizyty domowej w każdym przypadku podejmuje lekarz.

Choroby infekcyjne przebiegające z gorączką i złym samopoczuciem są konsultowane przez lekarzy w Przychodni i nie są wskazaniem do wizyty w domu Pacjenta; zapewnia to większy dostęp do lekarza osobom chorym w okresie zwiększonej zachorowalności.

Brak środka transportu ze strony Pacjenta również nie jest wskazaniem do wizyty domowej.