W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielane są porady specjalistyczne, zabiegowo – diagnostyczne i recepturowe oraz wykonywane badania diagnostyczne z zakresu danej poradni specjalistycznej. Pacjenci mogą skorzystać z usług Poradni Reumatologicznej, Neurologicznej oraz Logopedycznej.

Nasi specjaliści:

Poradnia Neurologiczna

  • Kościałkowski Andrzej – specjalista neurologii
  • Szefke Joanna – specjalista neurologii
  • Sobieszak-Skura Paulina – specjalista neurologii

Poradnia Reumatologiczna

  • Derenda-Wołonkiewicz Magdalena – specjalista reumatologii
  • Kałka Katarzyna – specjalista reumatologii
  • Trusewicz-Gardziel Marzena – specjalista reumatologii

Poradnia Rehabilitacyjna

  • Krukiewicz Janusz – specjalista rehabilitacji

Poradnia Logopedyczna

  • Flisińska Monika – logopeda
  • Piotrowska Magdalena – logopeda
  • Czarniecki Mariusz – logopeda