Uprawnienia do korzystania ze zaświadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają następujące osoby:

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
  • Inwalidzi wojenni i wojskowi
  • Kombatanci
  • Uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
  • Kobiety w ciąży
  • Świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężki i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – posiadanie odpowiedniego zaświadczenia
  • Działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych
  • Osoby deportowane do pracy przymusowej oraz osadzone w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSSR
  • Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.  W przypadku, gdy nie jest możliwe udzielenie świadczeń w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej listy oczekujących.