Aby zostać pacjentem NZOZ Przychodni Przyjazna wystarczy przyjść do przychodni i wypełnić deklarację, która umożliwi korzystanie z bezpłatnych usług Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

Istnieje możliwość przesłania wypełnionego i podpisanego druku deklaracji na adres Przychodni.

 

wzory deklaracji wyboru świadczeniodawcy