Adres przychodni

PRZYCHODNIA PRZYJAZNA Sp. z o. o.
ul. Przyjazna 13, 85-858 Bydgoszcz

Godziny otwarcia

Przyjęcia pacjentów i opieka pielęgniarska od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.

Rejestracja pacjentów

Rejestracja odbywa się w godz. 7:45 – 18:00 (telefonicznie lub osobiście) na umówioną godzinę.

Poradnia
Ogólna

tel. 52 311 11 13 wybierz 1

ogolna@przyjazna.net

Poradnia Dziecięca,
Logopedyczna

tel. 52 311 11 13 wybierz 2

dziecieca@przyjazna.net

Poradnia
Specjalistyczna

tel. 52 311 11 13 wybierz 1

ogolna@przyjazna.net

Dział
Fizjoterapii

tel. 52 311 11 13 wybierz 3

fizjoterapia@przyjazna.net

Poradnia Położnej
Środowiskowo-Rodzinnej

tel. 784 620 734

Pełnomocnik
ds. SZJ

pelnomocnik@przyjazna.net

Przełożona
Pielęgniarek

piel.koordynator@przyjazna.net

WYŚLIJ

Nr konta: 92 1020 1462 0000 7402 0372 9894

NIP: 953-24-47-781 / REGON: 092930405