Adres przychodni

PRZYCHODNIA PRZYJAZNA Sp. z o. o.
ul. Przyjazna 13, 85-858 Bydgoszcz

Godziny otwarcia

Przyjęcia pacjentów i opieka pielęgniarska od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00.

Rejestracja pacjentów

Rejestracja odbywa się w godz. 7:45 – 18:00 (telefonicznie lub osobiście) na umówioną godzinę.