W ramach poradni pediatrycznej odbywają się:

  • konsultacje dzieci zdrowych,
  • konsultacje dzieci chorych
  • kwalifikacje dzieci zdrowych przed szczepieniami,
  • bilanse zdrowia dziecka, które służą kontroli, stanu zdrowia dziecka, jego rozwoju oraz wczesnemu wykrywaniu wszelkich zaburzeń rozwojowych, wad wrodzonych i chorób przewlekłych.

W poradni przyjmujemy pacjentów do 18 roku życia, których rodzice lub opiekunowie prawni wybrali dla swojego dziecka lekarza pediatrę na podstawie złożonej deklaracji.

Nasi lekarze:

  • Hanna Handke – specjalista medycyny ogólnej i rodzinnej,
  • Magdalena Zienkiewicz – specjalista medycyny rodzinnej i pediatrii,
  • Katarzyna Tujakowska – specjalista pediatrii,
  • Jędrzej Skrajda – lekarz w trakcie specjalizacji,
  • Anita Miklusz – specjalista pediatrii,
  • Anna Urbańczyk – specjalista pediatrii.