W jej skład wchodzi Poradnia Rehabilitacyjna i Dział Fizjoterapii, które specjalizują się w opiece nad pacjentami po:

 • urazach, w tym po urazach komunikacyjnych;
 • zabiegach operacyjnych, w tym przy chorobach ortopedycznych  (endoprotezoplastykach, złamaniach leczonych operacyjnie);
 • zaostrzeniach chorób przewlekłych (które jednocześnie wymagają innych działań terapeutycznych, edukacyjno- profilaktycznych i diagnostycznych).

Poradnia Rehabilitacyjna przyjmuje pacjentów na podstawie skierowania do poradni specjalistycznej.

Lekarze:

 • Krukiewicz Janusz – specjalista rehabilitacji

Dział Fizjoterapii oferuje pacjentom zabiegi w zakresie rehabilitacji w ramach NFZ lub odpłatnie. Każdą serię zabiegów rozpoczynamy i kończymy wizytą u fizjoterapeuty, który ocenia stan zdrowia pacjenta. Na wizycie opracowywany zostaje plan rehabilitacji.

Zapraszamy!

Oferowane zabiegi:

 • Prądy Tens
 • Prądy Kotza
 • Prądy Traberta
 • Laser wysokoenergetyczny
 • Krioterapia
 • Masaż pneumatyczny
 • Ultradźwięki (UD)
 • Fonoforeza
 • Diadynamik (DD)
 • Jonodynamik
 • Jonoforeza
 • Galwanizacja
 • Elektrostymulacja
 • Sollux
 • Pole magnetyczne
 • Interdyn (ID)
 • Bioptron
 • Tonoliza
 • Ćwiczenia grupowe
 • Ćwiczenia w odciążeniu
 • Ćwiczenia indywidualne
 • Ćwiczenia na przyrządach
 • Ćwiczenia w domu chorego
 • Terapuls
 • Diatermia (DKF)
 • Kinesiology Taping
 • Wirówka