PRZYJAZNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 626 611,47 zł. na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła skorzystac z nowej windy, nowej strony internetowej, z pomieszczeń dostosowanych do ich potrzeb, nowego sprzętu medycznego.

Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl.