UTRZYMAJ SWOJĄ SPRAWNOŚĆ

Zapraszamy wszystkich bez względu na wiek na zajęcia pomagające utrzymać sprawność fizyczną. Ćwiczenia będą odbywały się pod okiem naszych fizjoterapeutów z długoletnim doświadczeniem. CENNIK karnet miesięczny 8 wejść (2 razy w tygodniu po 50 minut) – 200 zł jednorazowe wejście 50 minut – 30 zł

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia („e-usługi POZ”)

W związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich, zapraszamy Wykonawców do złożenia ofert w odpowiedzi na zapytania ofertowe, znajdujące się w załącznikach. Oferty należy składać na załączonym formularzu do dnia 07.07.2023 r. do godz. 12:00 wyłącznie pocztą elektroniczną na adres:…

Projekt Dostępność Plus dla Zdrowia

PRZYJAZNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 626 611,47 zł. na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła skorzystac z nowej windy, nowej strony internetowej, z pomieszczeń…

Profilaktyka Chorób Układu Krążenia

Choroby układu krążenia to główna przyczyna zgonów w Polsce i na świecie. Zmiana stylu życia oraz wczesna diagnostyka mogą odwrócić ten niekorzystny trend. Czy program jest dla Ciebie? Tak, jeżeli: jesteś osobą w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat (w danym roku kalendarzowym) i dotychczas nie rozpoznano u Ciebie choroby układu krążenia oraz…

Bezpłatne zajęcia edukacji dla kobiet w ciąży

Zapraszamy Kobiety po 21 tygodniu ciąży do uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach edukacji przedporodowej. Szanowne Panie! Zajęcia odbywają się w każdą środę w godzinach 10.00 – 11.30 w Przychodni Przyjazna i składają się z 5 spotkań. Szczegółowych informacji udziela wykwalifikowana i doświadczona położna Małgorzata Balińska. Kontakt telefoniczny pod numerem tel. 784 620 734, w dni powszednie,…