Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia („e-usługi POZ”)

PRZYJAZNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzymała grant w wysokości 159 000,00 zł w związku z projektem pt. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia („e-usługi POZ”)”. Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.e-inwestycje.mz.gov.pl.

Projekt Dostępność Plus dla Zdrowia

PRZYJAZNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich. Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 626 611,47 zł. na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła skorzystac z nowej windy, nowej strony internetowej, z pomieszczeń…

Profilaktyka Chorób Układu Krążenia

Choroby układu krążenia to główna przyczyna zgonów w Polsce i na świecie. Zmiana stylu życia oraz wczesna diagnostyka mogą odwrócić ten niekorzystny trend. Czy program jest dla Ciebie? Tak, jeżeli: jesteś osobą w wieku 35, 40, 45, 50 i 55 lat (w danym roku kalendarzowym) i dotychczas nie rozpoznano u Ciebie choroby układu krążenia oraz…

Bezpłatne zajęcia edukacji dla kobiet w ciąży

Zapraszamy Kobiety po 21 tygodniu ciąży do uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach edukacji przedporodowej. Szanowne Panie! Zajęcia odbywają się w każdą środę w godzinach 10.00 – 11.30 w Przychodni Przyjazna i składają się z 5 spotkań. Szczegółowych informacji udziela wykwalifikowana i doświadczona położna Małgorzata Balińska. Kontakt telefoniczny pod numerem tel. 784 620 734, w dni powszednie,…