UTRZYMAJ SWOJĄ SPRAWNOŚĆ

Zapraszamy wszystkich bez względu na wiek na zajęcia pomagające utrzymać sprawność fizyczną. Ćwiczenia będą odbywały się pod okiem naszych fizjoterapeutów z długoletnim doświadczeniem. CENNIK karnet miesięczny 8 wejść (2 razy w tygodniu po 50 minut) – 200 zł jednorazowe wejście 50 minut – 30 zł

Opieka koordynowana – refundacja projektu unijnego

Przyjazna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt „Doposażenie przychodni Przyjazna w Bydgoszczy w sprzęt medyczny w ramach wdrażania opieki koordynowanej”. Całkowita wartość Projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 89 272,70 zł., a nasza placówka otrzymała refundację w kwocie 44 636,35 zł. Przedmiotem projektu jest doposażenie Przychodni w sprzęt medyczny. Będzie on wykorzystywany…

Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia („e-usługi POZ”)

W związku z realizacją projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich, zapraszamy Wykonawców do złożenia ofert w odpowiedzi na zapytania ofertowe, znajdujące się w załącznikach. Oferty należy składać na załączonym formularzu do dnia 07.07.2023 r. do godz. 12:00 wyłącznie pocztą elektroniczną na adres:…