Przyjazna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt „Doposażenie przychodni Przyjazna w Bydgoszczy w sprzęt medyczny w ramach wdrażania opieki koordynowanej”.

Całkowita wartość Projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 89 272,70 zł., a nasza placówka otrzymała refundację w kwocie 44 636,35 zł.

Przedmiotem projektu jest doposażenie Przychodni w sprzęt medyczny. Będzie on wykorzystywany do diagnostyki Pacjentów objętych podstawową opieką zdrowotną w ramach wprowadzanej opieki koordynowanej, dzięki czemu umożliwi szybsze wykrywanie chorób oraz usprawni profilaktykę. Zakupiony został drobny sprzęt do gabinetów – otoskopy i ciśnieniomierze oraz sprzęt diagnostyczny: bilirubinometr, holter ciśnieniowy, holter EKG oraz głowica do obecnie użytkowanego w Przychodni aparatu USG umożliwiająca wykonywanie badanie Echo serca.