Opieka koordynowana – refundacja projektu unijnego

Przyjazna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt „Doposażenie przychodni Przyjazna w Bydgoszczy w sprzęt medyczny w ramach wdrażania opieki koordynowanej”. Całkowita wartość Projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 89 272,70 zł., a nasza placówka otrzymała refundację w kwocie 44 636,35 zł. Przedmiotem projektu jest doposażenie Przychodni w sprzęt medyczny. Będzie on wykorzystywany…