Zamawiający

PRZYJAZNA-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przedmiot zamówienia

Sprzęt komputerowy – zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamówienia.

W dniu 07.07.2023 r. wybrano ofertę firmy KAMSOFT S.A.

Cena oferenta

129.737,94 zł.

PREZES ZARZĄDU PRZYJAZNA-SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

mgr Hanna Kalczyńska

Bydgoszcz, 07.07.2023 r.