Zamawianie recept

Zamawianie recept to usługa, dzięki której Pacjent ma możliwość zamówienia e-recepty na lek stosowany stale, bez konieczności zrealizowania wizyty kontrolnej u lekarza.

Kto może skorzystać z usługi?

Z zamówienia mogą skorzystać tylko Pacjenci Przychodni Przyjazna spełniający poniższe warunki:

  • recepta na zamawiany lek była już wcześniej wystawiana w Przychodni Przyjazna przez lekarzy,
  • recepta wypisywana jest na lek przyjmowany na stałe.

Termin realizacji

Recepta ma formę elektroniczną. Kod do e-recepty zostanie wygenerowany w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia recepty do realizacji.

Jeśli wystawienie e-recepty na podstawie zgłoszenia nie będzie możliwe, skontaktujemy się z Tobą.

Recepty refundowane

W ramach usługi Zamawianie recept można zamówić także e-receptę na lek refundowany. Decyzję o wystawieniu e-recepty refundowanej podejmuje lekarz

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko
Czy posiadasz Internetowe Konto Pacjenta (IKP)
Dodaj swoje uwagi do zamówienia (opcjonalnie)
Zgody