Zamawianie recept

Zamawianie recept to usługa, dzięki której Pacjent ma możliwość zamówienia recepty na lek stosowany stale, bez konieczności zrealizowania wizyty kontrolnej u lekarza.

 

Kto może skorzystać z usługi?

Z zamówienia mogą skorzystać tylko Pacjenci Przychodni Przyjazna spełniający poniższe warunki:

  • recepta na zamawiany lek była już wcześniej wystawiana w Przychodni Przyjazna przez lekarzy,
  • recepta wypisywana jest na lek przyjmowany na stałe.

 

Odbiór recepty

Termin realizacji

  • Recepta będzie dostępna do odbioru w ciągu 2 dni roboczych (po godzinie 16.00) licząc od dnia przyjęcia recepty do realizacji.
  • Jeśli wystawienie recepty na podstawie zgłoszenia nie będzie możliwe, skontaktujemy się z Tobą.

Zasady wydawania recept

Receptę należy odebrać w Przychodni osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości lub poprzez osobę trzecią po uprzednio złożonym pisemnym upoważnieniu.

 
Recepty refundowane
W ramach usługi Zamawianie recept można zamówić także receptę na lek refundowany.

Decyzję o wystawieniu recepty refundowanej podejmuje lekarz.

 

 

 


  • Dane zamawiającego
  • Odbiór zamówienia

* pola wymagane


Powyższe oświadczenia dołącza się do dokumentacji indywidualnej wewnętrznej pacjenta zamawiającego recepty.

Podstawa prawna: art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz. U. z 2011r. Nr 277, poz. 1634 z późn. zm.).