Wizyty domowe

Pacjentom przysługują wizyty domowe w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia i niemożności uzyskania porady w miejscu udzielania świadczeń przez lekarza.

 

Wizyty domowe nie obejmują sytuacji, w których następuje stan bezpośredniego zagrożenia życia np.:

- silnego bólu w klatce piersiowej,

- nagłej duszności,

- nagłych zaburzeń świadomości,

- utraty przytomności,

- upadków z wysokości,

- złamań,

- wypadków komunikacyjnych,

- porażenia prądem elektrycznym,

- porodu,

- dolegliwości związanych z ciążą.

 

W powyższych sytuacjach pomoc powinna zostać udzielona przez system ratownictwa medycznego.


W przypadku nagłych zachorowań, gdy wymaga tego stan pacjenta, wizyta domowa powinna być zrealizowana w dniu zgłoszenia.

 

W przypadku pacjentów z chorobami przewlekłymi wizyta domowa może być realizowana w terminie ustalonym z pacjentem.

 

Na wizytę domową pacjent może być zarejestrowany osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.


Wizyty domowe są udzielane pacjentom zgodnie z harmonogramem pracy Przychodni.

 

Decyzję o zasadności wizyty domowej w każdym przypadku podejmuje lekarz.

 

Choroby infekcyjne przebiegające z gorączką i złym samopoczuciem są konsultowane przez lekarzy w Przychodni i nie są wskazaniem do wizyty w domu Pacjenta; zapewnia to większy dostęp do lekarza osobom chorym w okresie zwiększonej zachorowalności.

Brak środka transportu ze strony Pacjenta również nie jest wskazaniem do wizyty domowej.