Prawa Pacjenta

Prawa pacjenta wynikają z obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności z ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (poniżej do pobrania). Zbiór praw pacjenta jest umieszczony także w ogólnodostępnym i widocznym miejscu, np. na tablicy informacyjnej w poszczególnych poradniach lub rejestracjach.

 

Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

 

Informacje dotyczące Praw Pacjenta - Ministerstwo Zdrowia

 

Informacje o świadczeniach opieki zdrowotnej - Narodowy Fundusz Zdrowia

 

Siedem zasad postępowania przy rejestracji w placówce medycznej