Konsultacje lekarskie przez telefon

W Przychodni Przyjazna istnieje możliwość uzyskania porady przez telefon.

W określonych sytuacjach pacjenci będę mogli skorzystać z konsultacji w formie teleporady.

 

Zasady korzystania z teleporad

1. Lekarz podczas rozmowy zdecyduje każdorazowo, czy dla danego pacjenta możliwe jest dokonanie prawidłowej oceny stanu zdrowia przez badanie na odległość, czy też niezbędne jest wykonanie kompleksowych badań i diagnostyki w gabinecie lekarskim, tj. w bezpośrednim kontakcie z pacjentem.
2. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej może z własnej inicjatywy zaoferować, oprócz „tradycyjnej porady”, również porady na odległość. To jednak każdorazowo pacjent zdecyduje, z jakiej opcji chce skorzystać.
3. Udzielanie teleporad nie może zakłócać pracy przychodni, dlatego będą wyznaczane godziny, w których będzie można skorzystać z takich usług. Godziny teleporad mogą ulec zmianie.
4. Porady lekarskie udzielane przez telefon możliwe są tylko w podstawowej opiece zdrowotnej, a nie u specjalistów. Teleporady będą więc udzielane przez lekarzy z zakresu chorób wewnętrznych i lekarzy rodzinnych.
5. Dzięki teleporadzie będzie można uzyskać od lekarza zwolnienie, e-receptę lub skierowanie na określone badanie diagnostyczne, albo zapisać się na poradę osobistą już w przychodni.
6. Chory przewlekle np. na cukrzycę czy nadciśnienie, który nie będzie pewny, czy jego wyniki krwi lub cukru są dobre, będzie je mógł „na szybko” skonsultować z lekarzem przez telefon. Lekarz oceni, czy chory będzie musiał przyjść do niego osobiście.
7. Lekarz przez telefon może zdecydować o zmianie dawkowania jakiegoś leku, ale tylko u pacjenta przewlekle chorego, który zapisany jest do tej przychodni i znany jest lekarzowi.
8. Każda porada lekarska zrealizowana za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności będzie odnotowana w dokumentacji medycznej pacjenta.